ผู้บริหาร

นายเดชธนา ประสิทธิผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
โรงเรียนสังกัด สพป.จบ.2
ลิ้งค์น่าสนใจ
ระบบเอกสาร สพป.จบ.2
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าโรงเรียนบ้านตามูล มีสภาพภูมิทัศน์น่าอยู่เพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2011
ปรับปรุง 12/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 315939
Page Views 386967
 
หลักสูตรใหม่ 2551
หลักสูตรแกนกลาง 2551
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและสาระฯกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ตัวชี้วัดและสาระฯกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระฯกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระฯกลุ่มสาระฯสังคมฯ
ตัวชี้วัดและสาระฯกลุ่มสาระฯศิลปะ
ตัวชี้วัดและสาระฯกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ตัวชี้วัดและสาระฯกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ตัวชี้วัดและสาระฯกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลาง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนศรีฤทัย ขลุง ขลุง
2 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ขลุง ขลุง
3 โรงเรียนวัดซึ้งบน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6) ซึ้ง ขลุง
4 โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ) ซึ้ง ขลุง
5 โรงเรียนบ้านช้างข้าม ซึ้ง ขลุง
6 โรงเรียนวัดตกพรม ตกพรม ขลุง
7 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ตกพรม ขลุง
8 โรงเรียนวัดสะตอน้อย ตกพรม ขลุง
9 โรงเรียนบ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) ตรอกนอง ขลุง
10 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ตะปอน ขลุง 039426035
11 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด(ประจงวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
12 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
13 โรงเรียนวัดเกาะจิก บางชัน ขลุง
14 โรงเรียนวัดบางชัน บางชัน ขลุง
15 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง บางชัน ขลุง
16 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 3) บ่อ ขลุง
17 โรงเรียนวัดวังสรรพรส บ่อ ขลุง
18 โรงเรียนมิตรภาพ 20 บ่อ ขลุง
19 โรงเรียนบ้านหนองระหาน(สามัคคีพลาคาร) บ่อ ขลุง
20 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน บ่อ ขลุง
21 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ บ่อเวฬุ ขลุง 0 9545 4563
22 โรงเรียนบ้านเขาทอง บ่อเวฬุ ขลุง
23 โรงเรียนบ้านโชคดี บ่อเวฬุ ขลุง 0-3948-0030 หรือ 08-1597-7887
24 โรงเรียนวัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) มาบไพ ขลุง
25 โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังสรรพรส ขลุง
26 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก วันยาว ขลุง
27 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง วันยาว ขลุง
28 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) วันยาว ขลุง 0 3944 2624
29 โรงเรียนวัดเกวียนหัก เกวียนหัก ขลุง
30 โรงเรียนบ้านวังตัก ฉมัน มะขาม
31 โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) ฉมัน มะขาม
32 โรงเรียนวัดน้ำรัก ท่าหลวง มะขาม
33 โรงเรียนบ้านทัพนคร ปัถวี มะขาม 0-3948-0007
34 โรงเรียนวัดโป่ง ปัถวี มะขาม
35 โรงเรียนบ้านหนองสลุด ปัถวี มะขาม
36 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ปัถวี มะขาม
37 โรงเรียนวัดมะทาย ปัถวี มะขาม
38 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มะขาม มะขาม
39 โรงเรียนบ้านมะขาม มะขาม มะขาม 0-3938-9085
40 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย มะขาม มะขาม
41 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ประภาวิทย์ มะขาม มะขาม
42 โรงเรียนวัดขนุน วังแซ้ม มะขาม
43 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม
44 โรงเรียนวัดสำโรง ทรายขาว สอยดาว 039383051
45 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ทรายขาว สอยดาว 0-3948-0046
46 โรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว) ทรายขาว สอยดาว
47 โรงเรียนสอยดาววิทยา ทรายขาว สอยดาว
48 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ ทรายขาว สอยดาว 0 - 3948 - 0048
49 โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) ทรายขาว สอยดาว 0-3939-3992
50 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ทับช้าง สอยดาว
51 โรงเรียนบ้านทับช้าง ทับช้าง สอยดาว 0-3939-3073
52 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ทับช้าง สอยดาว
53 โรงเรียนบ้านไทรงาม ทับช้าง สอยดาว
54 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทับช้าง สอยดาว
55 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ทุ่งขนาน สอยดาว
56 โรงเรียนบ้านซับตารี ทุ่งขนาน สอยดาว 0 39497041
57 โรงเรียนหนองมะค่า ทุ่งขนาน สอยดาว
58 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ทุ่งขนาน สอยดาว
59 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ปะตง สอยดาว 0-3938-5023, 0-3935-8086-7
60 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ปะตง สอยดาว 039364447
61 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ปะตง สอยดาว
62 โรงเรียนปะตงวิทยา ปะตง สอยดาว 039-381318
63 โรงเรียนโฆวินทะ ปะตง สอยดาว
64 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สะตอน สอยดาว
65 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สะตอน สอยดาว
66 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สะตอน สอยดาว
67 โรงเรียนคลองพลูวิทยา คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
68 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
69 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
70 โรงเรียนวัดคลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
71 โรงเรียนบ้านจันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ
72 โรงเรียนบ้านชากไทย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ 0-3948-0042
73 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ชากไทย เขาคิชฌกูฏ
74 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ
75 โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) พลวง เขาคิชฌกูฏ 0-3930-9188
76 โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) พลวง เขาคิชฌกูฏ
77 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา พลวง เขาคิชฌกูฏ
78 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน พลวง เขาคิชฌกูฏ
79 โรงเรียนบ้านทุ่งตาอิน พลวง เขาคิชฌกูฏ
80 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น พลวง เขาคิชฌกูฏ
81 โรงเรียนวัดบางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์
82 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ บางกะไชย แหลมสิงห์
83 โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) บางสระเก้า แหลมสิงห์
84 โรงเรียนวัดท่าเขา ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
85 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
86 โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
87 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
88 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ 039399226
89 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้ว แหลมสิงห์
90 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
91 โรงเรียนพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
92 โรงเรียนบ้านอีมุย หนองชิ่ม แหลมสิงห์ 039 480 059
93 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม หนองชิ่ม แหลมสิงห์
94 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย เกาะเปริด แหลมสิงห์ 0 - 3939 - 9244
95 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เกาะเปริด แหลมสิงห์
96 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) เกาะเปริด แหลมสิงห์
97 โรงเรียนบ้านหนองบอน คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน 039-480021
98 โรงเรียนบ้านป่าวิไล คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
99 โรงเรียนวัดผักกาด คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
100 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
101 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
102 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
103 โรงเรียนวัดพังงอน ทับไทร โป่งน้ำร้อน
104 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทร โป่งน้ำร้อน
105 โรงเรียนบ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน
106 โรงเรียนวัดทับไทร ทับไทร โป่งน้ำร้อน
107 โรงเรียนบ้านคลองคต หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
108 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
109 โรงเรียนบ้านจางวาง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน 039-447990
110 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
111 โรงเรียนบ้านคลองบอน หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
112 โรงเรียนบ้านโพธิ์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
113 โรงเรียนบ้านแปลง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
114 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
115 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
116 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
117 โรงเรียนบ้านแหลม เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
118 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
119 โรงเรียนบ้านเขาหอม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
120 โรงเรียนบ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
121 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน 0-3938-7292
122 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
123 โรงเรียนบ้านใหม่ โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน 039-480013
124 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) 4 หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
โทรศัพท์  039-393992 Fax. 039-393992  สายตรงผู้บริหาร 080-6447984
พัฒนาโดย นายกรวีร์  บุตรมะลา